ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Öğr. Gör. Rıdvan KARABULUT
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
2/1/2018
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Öğr. Gör. Neslihan ÖZDEMİR Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Serap YALÇIN Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
GEBELİK SAYISI VE DOĞUM YAPMA ŞEKİLLERİ İLE DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DOĞUM ÖNCESİNDE VE DOĞUM SONRASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
STATISTICS OF PREGNANCY AND NURSING METHODS AND BIRTH BETWEEN CONTINUOUS ANXIETY LEVEL EVALUATION BEFORE AND AFTER BIRTH
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Doç.Dr. Ayla ÜNSAL
Kanserde Beslenme
Nutrition in Cancer
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Dr. Nurcan COŞKUN US Prof.Dr. Ramazan ERDEM
Şiddet ve Sağlık
Violence and Health
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Nihal YILMAZ Doç. Dr. Sibel KARACA SİVRİKAYA
Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalık Tanılı Olgunun Koroner By-Pass Operasyonu Sonrası Hemşirelik Bakımı (Olgu Sunumu)
Atherosclerotic Cardiovascular Disease Diagnosed After Coronary By-Pass Operation of the Case Nursing Care (Case Report)
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Emine YURTERİ Hüseyin MERTOL
Özel Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Derslerinde Bir Farklılaştırma Örneği Olarak Resfebenin Kullanımı
Special Talented Students in Geography Courses Resfebenin as a Differentiation Example Use of
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015