ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Gizem Deniz BÜYÜKSOY
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
1/1/2021
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Gizem Deniz BÜYÜKSOY
Editör'den
From Editor
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Gamze SAATÇİ
Editör'e Mektup
Letter to Editor
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ersin Gözde ACER
Hastaların Refraksiyon Kusurları ve Gözlük Camlarının Montajında Pupilla Mesafesiyle Montaj Yükseklik Değerlerinin Öneminin Araştırılması
Investigation Of The Patients’ Refraction Errors And Importance Of The Pupilla Distance And Installation Height Values In The Installation Of The Eyeglass Lenses
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Özlem ÖZDEMİR, Fatih TUĞLU, Hürtan ACAR, Sefer GÜNAYDIN, Zeynep ACAR
Karpal Tünel Sendromu Tanısı Alan Hastaların Ağrı Durumlarında Kullandıkları Yöntemler
Methods Used Against Pain by Patients Diagnosed with Carpal Tunnel Syndrome
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Yasemin CEYHAN, Ayla ÜNSAL
Türkiye’de Hemşirelik İkinci Öğretimde Okuyan Öğrencilerin Öğretim Şekline İlişkin Düşünceleri
Thoughts on Teaching Method of the Students of Teaching in the Nursing Evening Education in Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Aysun BADEM, Simge ZEYNELOĞLU
Gebelerin Prenatal Bağlanma Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determination of Prenatal Attachment Levels of Pregnant Women and Affecting Factors
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Aysel BÜLEZ, Sibel YALVAÇ
Üreme Çağındaki Kadınlarda Premenstrual Sendromun Ruh Sağlığına Yansımaları
Premenstrual Syndrome in Women of Reproductive Age Reflections on Mental Health
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Nisa Nur ÜCEBAKAN, Nural ERZURUM ALİM
Baş ve Boyun Kanserlerinde Risk Faktörleri ve Beslenme
Risk Factors And Nutrition In Head And Neck Cancers
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Melek YEŞİL BAYÜLGEN, Fatma Hikmet YEŞİL
Cerrahi Sonrası Ağrının Yönetiminde Reiki Uygulaması
The Implementation of Reiki on After Surgery Pain
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015