ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Gizem Deniz BÜYÜKSOY
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
1/3/2020
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Gizem Deniz Büyüksoy
Editör'den
From The Editor
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Öznur YAŞAR, Şengül AKDENİZ
Kozmetikler ve Kişisel Bakım Ürünlerinin Sağlığa Olumsuz Etkileri ve Hemşirenin Rolleri: Literatür Derleme
The Negative Effects Of Cosmetics And Personal Care Products On Health and Nurse’s Roles: Literature Review
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Önder BALTACI, Ömer Faruk AKBULUT, Rabia ZAFER
COVID-19 Pandemisinde Problemli İnternet Kullanımı: Bir Nitel Araştırma
Problematic Internet Use in the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Selin SÖYÜNMEZ, Elif Tuba KOÇ
Pediatri Hemşireliğinde Aile Merkezli Bakım
Family Centered Care In Pediatric Nursing
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Yunus Macit
Türkiye’de Aile ve Kültürel Yapıda Meydana Gelmesi Düşünülen Değişimlerin Yaşlanma, Yoksulluk ve Evlilik Kurumu Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Changes in Family and Cultural Structure in Turkey in terms of Aging, Poverty and Marriage Institution
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Besim Çam, Ayşegül Ulu Kılıç
Erişkin Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu (KİT) Ünitelerinde Yatan Hematolojik Maligniteli Hastalarda Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının İncelenmesi
Investigation of Bloodstream Infections Among Patients With Hematological Malignancies Hospitalized at Adult Hematology and Bone Marrow Transplant (BMT) Units
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015