ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Gizem Deniz BÜYÜKSOY
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
1/2/2020
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Gizem Deniz BÜYÜKSOY
Editör'den
Letter to Editor
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Hakan AVAN, Elif Tuba KOÇ, Birgül VURAL
Çocukla Terapötik İletişim ve Oyun
Therapeutic Communication and Play With Child
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Sümeyra YILMAZ, Şerife Zehra ALTUNKÜREK
Ortaokul Öğrencilerinin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Davranışlarının Belirlenmesi: Ankara Yenimahalle İlçesi Örneği
Determination of Nutrition andPhysical Activity Behaviors of Secondary School Students: Ankara Yenimahalle DistrictExample
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Sümeyye KAYA, Arzu ÖZEL, Rana YİĞİT
Özel Gereksinimleri Bulunan Bir Çocuğun Durumunun Kardeşlerine Olan Etkisi
The Impact of the Situation of a Child with Special Needs on Siblings
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Esra TUNÇER, Vahide TAŞ ÖZDEMİR, Hilal ŞİMŞEK, Yasemin KARAAĞAÇ, Nurcan YABANCI AYHAN
Üniversite Öğrencilerinin Besin Desteği Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluating The Use of Nutritional Supplements in University Students
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Erdal AKDENİZ, Selma ÖNCEL
Sigara İçen Bireylere Transteoretik Modele Dayalı Uygulanan Eğitimin ve Motivasyonel Görüşmenin Sigarayı Bırakmalarına Etkisi: Sistematik Derleme
The Effect of Training and Motivational Interview Based on the Transteoretic Model on Quiting Smoking Applied to Smoking Individuals: Systematic Review
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015