ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Gizem Deniz BÜYÜKSOY
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
1/1/2020
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Gizem Deniz BÜYÜKSOY
Editör'den
Editorial
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ertuğrul DAĞLI
Editör'e Mektup
Letter to Editor
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Seda ERYILMAZ
Toplumsal Cinsiyet Rolü ve Kadın Sağlığı
The Gender Roles and Women's Health
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Nihal TAŞKIRAN, Rahşan ÇEVİK AKYIL, Ayşegül KAHRAMAN, Neşe ERDEM, Seyhan ÇITLIK SARITAŞ
Hemşirelik Öğrencilerinde Mesleki İmaj Algısının Profesyonel Tutuma Etkisi
The Effect of Professional Image Perceptions of Nursing Students’ on Professional Attitude
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ömer Faruk AKBULUT, Hümeyra GÜNAYDIN
Çocuğa Yönelik Şiddetin Çocuk Hakları Sözleşmesi Bağlamında İncelenmesi
An Investigation of Violence Against Children in the Context of the Convention on the Rights of the Child
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mehmet ÖZATA, Mehmet YORULMAZ
TIBBİ SEKRETERLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İŞ STRESİ FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI
A RESEARCH ON WORKING CONDITIONS OF MEDICAL SECRETAIRES AND STRESS FACTORS
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Halime AYDEMİR, Rabia EKTİ Genç
YENİDOĞAN BAKIMINDA KÜLTÜRLERARASI UYGULAMALAR KONUSUNDA LİTERATÜR İNCELEMESİ
THE INVESTIGATION OF LITERATURE ON INTERCULTURAL PRACTICES IN NEONATAL CARE
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015