ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan KARABULUT
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
3/1/2019
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Alp ÖZEL Elif YAKŞİ Osman YAKŞİ Mehmet ÜNAL Ali KILIÇGÜN
Göğüs Cerrahisi Sonrası Pulmoner Rehabilitasyon Uygulanan Hastalarda Sigara İçme ve Komplikasyonlar Arasındaki İlişki
The Relationship Between Smoking And Complications In Patients Undergoing Pulmonary Rehabilitation After Chest Surgery
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ş. Dilek GÜVEN
Aile Sağlığı Merkezinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi
Determınatıon Of The Work Satısfactıon Levels Of Health Workers Workıng In The Famıly Health Center
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Halil Özcan ÖZDEMİR
Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Davranışları Üzerine Projeksiyon Çalışması: Kırşehir Örneği
A Projection Study On The Orgizatonal Behavior Of Helath Employees: The Sample Of Kırşehir
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Hilal SEKİ ÖZ Gizem Deniz BÜYÜKSOY Didem AYHAN
Hemşirelik Lisans Eğitimi, Öğrenci Hemşirelerin Yaşlılara Karşı Tutumunu Etkiliyor mu?
Does Nursing Undergraduate Education Affect Student Nurses' Attitudes towards the Elderly?
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Rukiye BURUCU Zehra ALANYALI
Dâhili Kliniklerde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Hemşirelerden Beklentilerine Yönelik Kalitatif Bir Çalışma
A Qualitative Study On The Expectations of Nurses for Patients Who Are Inpatient Treatment in Internal Clinics
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015