ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan KARABULUT
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
2/3/2019
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Ayla Ünsal
Beslenmenin Önemi ve Temel Besin Öğeleri
Nutrition and Basic Food Items
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Erdal AKDENİZ
Sigara Bağımlılığı Sağlığa Etkileri ve Sigara Bıraktırmada Kullanılan Transteoretik Model
The Effects to Health of Smokıng Addıctıon and Transtheoretıcal Model Used ın Quıt Smoking
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Fatma ERGÜN
İNSAN SAĞLIĞI VE BESLENME FİZYOLOJİSİ AÇISINDAN MAGNEZYUM
MAGNESIUM IN TERMS OF HUMAN HEALTH AND NUTRITION PHYSIOLOGY
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Dr. Öğr. Üyesi. Neslihan ÖZDEMİR Doç. Dr. Serap YALÇIN Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE SİGARA İÇME DURUMU AÇISINDAN GEBELERİN DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF STATUS AND CONTINUOUS LEVELS OF PREGNANCY BEFORE AND AFTER BIRTH IN TERMS OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND SMOKING
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Papatya KARAKURT Arzu YILDIRIM Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR
Hastaların Erkek Hemşireler Hakkındaki Görüşleri
Views of Patients About Male Nurses
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015