Yazarlık Katkısı

Yazarlık Katkısı

Dergi, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından aönerilen yazarlık kriterlerini benimser. Buna göre tüm yazarların aşağıdaki dört kriteri sağlamış olması gerekir:

  • Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olmak (çalışmanın içeriğine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak) ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu almak; 
  • Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak;
  • Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve gözden geçirerek onaylamak;
  • Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

Copyright © BAUM 2015