Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri


1. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi  sağlık alanında Türkçe  yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergidir. Dergi, Eylül ve Mart aylarında olmak üzere yılda iki (2) kez yayınlanır. Dergide, eğitim bilimleri ve alan eğitimi çalışmalarına yer verilir.
2. Eserlerin telif hakkı, yazar(lar)dan Telif Hakkı Devir Sözleşmesi ile alınır. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi’ni göndermeyen yazar(lar)ın eserleri işleme konmaz. 
3. Dergiye gönderilen aday makale öncelikle Sekreterya tarafından ön incelemeye alınarak yayın ve yazım kurallarına uygunluk yönüyle incelenir ve daha sonra alan editörü atanması amacıyla baş editöre yönlendirilir. Yayın ve yazım kurallarına uygun olmayan aday makaleler yazarlarına iade edilir.
4. Dergi editörlüğünce uygun bulunan makale, incelenmek üzere, konusuyla ilgili en az iki hakeme değerlendirme formu ile birlikte gönderilir. Yazarlar, hakem değerlendirme formunda belirtilen düzeltme ve önerilerini dikkate alarak makalesini yeniden dergiye gönderirler. Hakem görüşleri doğrultusunda istenilen düzeltmeler ve önerileri yapılan makalelerin yayınlanmasına dergi editörleri karar verir.  Yayınlanmasına karar verilen makaleler, son incelemesi yapılmak üzere yazar(lar)ına gönderilir. Eserlerdeki hataların sorumluluğu ve dil kurallarına uygunluğu yazar(lar)ına aittir. Hata editörlük ofisinden kaynaklandığı takdirde düzeltme yayınlanabilir.
5. Derginin yayın politikalarının belirlenmesinde, güncellenmesinde ve gerektiğinde hakemlerin belirlenmesi sürecinde yayın kurulu üyelerinin görüşlerine başvurulur.
6. Yazarlar, eserlerini APA6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak hazırlamalıdır. Dergiye gönderilen eserler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
7. Dergiye gönderilen eserler yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
8.Dergimiz makale başvuru aşamasında ve yayınlanma sürecinde para talep etmeyen ücretsiz bir dergidir.

 


Copyright © BAUM 2015