Makalenin Hazırlanmasına Yönelik Genel Kurallar

Makaleler; 10 punto, 1 satır aralıklı ve paragraflar arasında 1 satır olacak şekilde Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Makalenin tamamı, iki yana yasla şeklinde yazılmalı, sayfada 2.5 cm’lik kenar boşlukları bırakılmalıdır. Ana başlıklar koyu ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Ondalık sayılar yazılırken virgül değil nokta kullanılmalıdır. Tablolar 10 punto olarak yazılmalı, metin içinde yer almalı ve geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Tablolarda dikey çizgiler olmamalıdır. Tablo başlığı tablonun üstünde, tablo numarası içerecek şekilde; tablo adı, kelimelerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır. Makalede diyagram, resim, şekil ve grafikler anlaşılır nitelikte, 13x18 cm'den büyük olmayacak şekilde çizilmiş olmalıdır. Şekil başlığı, şeklin altında yer almalı, kelimelerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük yazılmalıdır. Şeklin kaynağı varsa parantez içinde belirtilmelidir. Sayfa sonuna sığmayan şekiller bir sonraki sayfaya yerleştirilmelidir. Şekiller, metnin bütünlüğünü bozuyorsa kaynaklardan sonra verilebilir.
Makalede kaynaklar 9 punto ile yazılmalıdır. Makale; ana metin, şekil, grafik, tablo, fotoğraf, kaynaklar ve ekler dâhil, 20 sayfayı geçmemelidir.

Makaleler; yazarların isim, soyad, kurum ve iletişim bilgilerinin paylaşıldığı bir başlık sayfası ve yazarların kişisel bilgilerinin ve kurumlarına ilişkin bilginin yer almadığı bir ana metin belgesi olmak üzere iki ayrı Word sosyası şeklinde hazırlanmalıdır. 


Copyright © BAUM 2015