Kaynak Gösterimi

Makalede kaynaklar APA 7 (https://apastyle.apa.org/) stiline uygun olarak yazılmalıdır.

Metin içi kaynak gösterimi

Alıntı yaptığınız bilginin kaynağına bakılmaksızın (kitap, dergi makalesi, web sitesi, video vb.) metin içi alıntınız, yazar (veya başlık) ve alıntınızla ilgili tarihten oluşur.

 

Tek bir yazar varsa

 

Yazarın ismi, basım tarihi

    (Smith, 2007).

 

Kurumsal yazar

(genelde bir organizasyon) varsa

Kurumsal yazarı, yıl

(Department of Health, 2010).

 

İki yazarınız varsa 

Her iki ismi de kullanın

(Martin & Snow, 2009).

 

 

 

 

3-7 yazarınız varsa 

İlk metin-içi alıntı için tüm yazarların isimlerini kullanın. Örn:  (Hoffert, Wingate, Love, Bak & Modesti, 1998).

 

Daha sonraki alıntılarda sadece ilk yazarın ismini kullanın ve diğer yazarlar için ‘ve ark.’ terimini kullanın.

Örn:  (Hoffert ve ark., 1998).

 

Yediden fazla yazar varsa 

Sadece ilk yazarın ismini kullanın ve onun ardından ‘ve ark.’, terimini kullanın. Örn: (Rossman et al., 2010)    

Bir yazar olmadığı zaman 

Onun yerine başlığı kullanın, örn. 

(HR Professionals, 2007).

Başlığın sadece ilk (veya temel) kısmını kullanın. Alt başlıkları eklemeyin. Referans listesinde başlık italik olduğu için metin içi alıntıda da italik yazılmalıdır. 

 

Aynı parantez içinde birden fazla kaynaktan alıntı yapmak istiyorsanız;

Kaynakları alfabetik sıra ile yazın ve noktalı virgül ile ayırın.

 (Rossman ve ark., 2010; Smith, 2007)

 

 

Aynı yazarın birden fazla çalışmasını kullanmak istiyorsanız; 

Basım yılları bunları ayıracaktır. 

(Smith, 2006) veya (Smith, 2008)

 

 

Aynı yazarın, aynı yıl yazılmış birden fazla çalışmasını kullanmak istiyorsanız; 

Yazarın aynı yıl içinde yazılmış eserlerine ‘a’, ‘b’, ‘c’ vb. yazarak onları birbirinden ayırabilirsiniz.

Örn; (Smith, 2006a) veya (Smith 2006b).

Bu son ekleri, daha sonra referans listenize eserlerin isimlerini alfabetik sıraya koyarak yazın.

 

 

Mümkün olduğu kadar ikincil kaynak kullanmaktan kaçının. İkincil kaynak, sizin alıntı yapmak istediğiniz yazarın bir başka yazardan alıntı yapmış olduğu durumlardır. İkincil kaynağı, orijinal eser mevcut değilse veya yazılı metin halinde değilse kullanın.   

 

Referans listenize sadece ikinci kaynağı yazın. Örn: Grant’in çalışması Miller’in çalışmasında kullanılmış ise ve siz Grant’in orijinal eserini okumamış iseniz, referans listenize sadece Miller’i yazın ve metin içi alıntınıza ‘alıntılayan ‘ yazın.

 Örn; Grant’in günlüğü (alıntılayan Miller, 2006).

 

 

Tarihi olmayan bir kaynağınız varsa; (t.y) yazın yani tarih yok.

Örn; (Smith, t.y ) yazın.  

 

 

 

Yazarı olmayan bir web sitesi kullanıyorsanız; 

Yazarı olmayan web makalelerinin başlıkları referans listesinde veya metin-içi alıntılarda italik yazılmazlar. Metin içi alıntılarda başlık girişleri tırnak içinde yazılmalıdırlar.

(“Başlık ”, tarih ),yazın. Örn. 

(“Greening your school”, t.y.)

 

 

Direkt alıntı yapıyorsanız;

Çalışmanız için alıntı yaparken doğru metin içi alıntı formatını seçin ve sayfa numarasını ‘s’ şeklinde yazın ve bir boşluk bırakın. Örn. (Smith, 2007, s. 35) veya (HR Professionals, 2007, s. 105)

 

Çalışmanızda yazarınıza ismi ile referans yapıyorsanız;  

Çalışmanızda yazarınızda ismi ile referans yapıyorsanız, parantez içine sadece tarihi ve sayfa numarasını yazınız. Örn; ..Smith (2006) proposes that.., veya 

..Smith stated that “referencing is easy” (2006, s. 35)..

 

 

Yasalar yandaki şekilde metne eklenir 

.. as expressed in Western Australia’s Occupational Safety and Health Act 1984..

or “procedure agreed between the employer and the employees as applying in respect of the workplace concerned or, where no procedure is so agreed, the procedure prescribed for that purpose in the regulations” (Occupational Safety and Health Act, 1984, s. 24)

 

Metin Sonunda Kaynak Gösterimi

 

 

Tek yazarlı kitaplar 

Reid, A. (2009). Thoroughly modern milkshakes: 100 classic and contemporary recipes. Hoboken: Wiley.

 

İki yazarlı kitaplar 

 

Martin, B., & Snow, T. (2009). Ageing and health: A practical approach to policy planning in Australia. Melbourne: Longman Cheshire.

 

3-7 yazarlı kitaplar 

 

Yedi yazara kadar olan kitapların yazar isimlerinin hepsini referans listesine yazın.

Hoffert, B., James, W., Love, L., Bak, H., & Modesti, A. (1998). History of fashion design. Melbourne: Longman.

 

Yedi yazardan fazla kitaplar  

Yediden fazla yazarı olan kitaplardan alıntı yaparken ilk altı yazarın ismini yazın daha sonra üç nokta koyun ve sonraki yazarın veya yazarların ismini yazın.

Rossman, E., Gardner, C., Rice, H., Spencer, G., Hoffman, M., Smith L., ... Wayne, D. (2011). Management theory and its application. Sydney: McGraw Hill.

 

 

Yazar yoksa 

Bir çalışmanın eğer yazarı yoksa o zaman kitabın ismini yazın. Metne ilk birkaç kelimeyi veya başlığın esas önemli bölümünü ve yılını yazın. Kitabın ismini italik yazın.

Örn; HR professionals: Job seeking made easy. (2007). Bishopbriggs, Glasgow: Harper Collins.

 

Anonim yazar

Eğer yazarın ismi anonim olarak veriliyorsa, metin-içi ve metin sonu referans bölümüne anonim yazın.

 Örn; Anonim. (2010). Plumbing and drainage guide. Melbourne: Hays Publishing Ltd.

 

Aynı yazarın birden fazla eserinden alıntı yapılıyorsa. 

 

Aynı yazarın referansları basım tarihine göre eskiden yeniye doğru sıralanır. 

Brown, A. (2006). Economics: Issues in developing countries. New Jersey: Pearson.

Brown, A. (2008). Economic developments: Issues and challenges in developing countries. New Jersey: Pearson.

 

Aynı yazarın aynı yıl içinde yazdığı birden fazla eserinden alıntı yapılıyorsa; 

Yazarın eserlerine referans yapılırken basım yıllarına göre kronolojik sıralama yapılır ve sonlarına a, b, c, etc. eklenir.

 Farrington, W. (2008a). Emerging technologies for community services: Wikis, blogs and podcasts. UK: John Wiley & Sons.

Farrington, W. (2008b). Use of emerging technologies to promote community services. New Jersey: Pearson.

 

Kurumsal yazar varsa.

Master Builders Association of Western Australia. (2008). Commercial construction waste management guide. West Perth: Yazar.

Eserin kurumsal bir yazarı varsa, önce kurumun ismi yazılır sonra basım evi yerine de ‘yazar’ yazılır. 

 

Mümkün olduğu kadar ikincil kaynak kullanmaktan kaçının. İkincil kaynak, sizin alıntı yapmak istediğiniz yazarın bir başka yazardan alıntı yapmış olduğu durumlardır. İkincil kaynağı, orijinal eser mevcut değilse veya yazılı metin halinde değilse kullanın.  

 

 

Referans listenize sadece ikinci kaynağı yazın. Örn: Grant’in çalışması Miller’in çalışmasında kullanılmış ise ve siz Grant’in orijinal eserini okumamış iseniz, referans listenize sadece Miller’i yazın ve metin içi alıntınıza ‘alıntılayan ‘ yazın.

Örn; Miller, H. (2006). Animal care training programme. Oxford: Blackwell.

Editörlü kaynak

Kitap editörünün isminden sonra parantez içinde (Ed.) yazın. Editörün ismi M. Beverly şeklinde yazılacak, Beverly, M şeklinde değil. (İngilizcede ismin önüne In getirilir)

Örn; Grant, K. (2011). A framework for thinking about technology pedagogy. In M. Beverly (Ed.), Technology for children: New trends in research. (pp. 87-103). London: Jossey-Bass.

 

Birden fazla editör varsa.

En son editörün isminden sonra (Eds) yazılır. (İngilizcede ismin önüne In getirilir)  

Editörlerin isim düzeni şöyledir.  (J. Breckenridge & M. Carmody, not Breckenridge, J. & Carmody, M.)

Freedman, R. & Want, C. (1992). The power of therapy: Working with children who have been sexually abused. In J. Breckenridge & M. Carmody (Eds.), Crimes of violence: Australia responses to rape and child sexual assault (pp. 121-129). North Sydney, NSW: Allen and Unwin.

 

Kitap bölümü 

Editörün isim düzeni şöyledir; 

(B. Carlton & H. Francis, not Carlton, B. & Francis, H.)

Hadden, D.J. (2008). Design of portal frame buildings. In B. Carlton & H. Francis (Eds.), Building and construction (ss. 17-28). New York: Guildford Press.

Baskılar 

Basım numarası eserin isminden sonra gelir. İlk baskının numarasının yazılması gerekmez.

Harvey, J. (2008). Principles of refrigeration (4th ed.). New York: John Wiley & Sons.

 

Düzenlenmiş baskı - Revised edition

Parantez içine (Düzenlenmiş baskı) yazılır.

Murphy, D. (2007). Theory of computing systems (Rev. ed.). San Francisco, CA: Miller Freeman.

 

Elektronik kitap

Avant, T. (2011). 10 mistakes network marketers make when social marketing. Retrieved from http://www.free-ebooks.net/ebook/10-Mistakes- Network-Marketers-Make-When-Social-Marketing

 

Referans kitabı

Eğer girişin yazarı yoksa başlığı yazın.

Robinson, J. (2009). The principles of genetics and heredity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 19, pp. 700-729). Chicago, IL: Encyclopedia Britannica.

 

Online referans kitabı

Miller, D. & Woodward, S. (2011). Global denim. doi: 10.2752/BEWDF/ EDch10312

Bryan, H. (2011). Recycling. In World Book Student. Erişim http://www.worldbookonline.com’ .

 

Editörü, yazarı ve tarihi olmayan online referans kitabı

 

Functionalism. (n.d.). In Merriam-Webster's online dictionary (11th ed.). Retrieved from http:// Erişim www.merriam-webster.com/dictionary/ functionalism’.

Eğer basım yılı yoksa (t.y) yazın

 

Bir kitabın İngilizce çevirisi varsa.

Traversa, V. P. (1998). An introduction to modern engineering theories (P. Grosman, Trans.). New York: Harper & Row. (Original work published in 1981 -1981)

 

Dergi makalesi

Saunders, A. (2009). Lessons learned: Planning for post-disaster recovery and reconstruction, Australasian Journal of Trauma Studies, 2(4), 245-263.

 

DOI ile elektronik dergi makalesi

Massingham, P. (2010). Managing knowledge transfer between parent country nationals (Australia) and host country nationals (Asia). International Journal of Human Resource Management, 21(9), 1414-1435. doi: 10.1080/09585192.2010.488440.

 

DOI’ siz elektronik dergi makalesi

Saunders, A. (2009). Lessons learned: Planning for post-disaster recovery and reconstruction. The Australasian Journal of Trauma Studies, 2(4), 245-263. Erişim http://www.ajts. org.au/~trauma/2009/saunders.htm

 

7 yazardan fazla yazarı olan dergi makalesi

7 yazardan fazla yazarı olan dergi makalesi varsa ilk altı yazarın ismini yazın sonra üç nokta koyarak en son yazarın ismini yazın.

Hart, W., Kulik, J., Williams, G., Hayes, G., Peach, D., Miller, D., ... Light, L. (2007). Environmentally sustainable development: A life-cycle costing approach for commercial buildings in Australia. Construction Management and Economics, 18(8), 142-154. Erişim http://search.proquest.com

 

 

Yazarı veya tarihi olmayan web sayfaları

 

Yazarı veya tarihi olmayan web sayfalarının başlıkları referans listesinde italik yazılmaz. Metin içerisindeki başlıklar tırnak içinde yazılır.

 (“Greening your school”, t.y.) Greening your school. (t.y.). Erişim  http://www.gbca.org.au/resources/greening-your-school/

 

 

Yazarı olan web sayfası 

Eğer kesin ve net ayrı bir belge yoksa (örn, belge başka bir belgeye ekliyse) o zaman başılığ italik yazmayın.

Larson, E. & Larson, R. (2004). How to create a clear project plan. Erişim http://www.cio.com.au/ article/166486/how_create_clear_project_plan/

 

 

 

Kurumsal veya kişisel yazarı olan web belgeleri

Eğer net ve ayrı bi belge varsa (örn, pdf versiyonu gibi) o zaman başlığı italik yazın.

 

Water Corporation. (2011). Plumbing handbook: A guide for working with the Water Corporation. Retrieved from http://www.watercorporation.com.au/ _files/PublicationsRegister/1/Water_Corp_Plumbing _Handbook.pdf

 

Kurumsal yazar, devlet raporu 

Department of Health. (2009). The epidemiology of Injury in Western Australia, 2000-2008. Perth, Australia: Government of Western Australia.

 

Kurumsal yazar, devlet raporu online 

Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs, Ministerial Task Force on Child Support. (2005). Report of the Ministerial Task Force on Child Support. Erişim  http://www.fahcsia.gov.au/sa/ childsupport/pubs/FullReformReport/ Documents/best_interests_children_full_report. pdf

 

Avustralya Bürosu İstatistikleri ve Bülteni

Australian Bureau of Statistics. (2011). Population and vital statistics bulletin, Dec 1910 (No. 3141.0). Canberra, ACT: Author. Erişim http://www.abs.gov.au .

 

Düzenlemeler ve kanunlar

Occupational Health and Safety Act 1984 (WA).

Raporlar

Mental Health Council of Australia. (2011). Mental health, discrimination and insurance: A survey of consumer experiences 2011.

 Erişim http://www.mhca.ora.au/ .

 

Standartlar

Standards Australia. (2007). Wiring rules (AS3000:2007). Sydney: Author.

 

 SAI evrensel veri tabanından erişilmiş olan standartlar

Standards Australia. (2007). Wiring rules (AS3000:2007). Erişim http://www. saiglobal.com

 

Veri tabanında mevcut olan mastır veya doktora tezi

Chaudhry, N. P. (1983). Why small businesses fail: An exploratory investigation of information communication problems of small business organizations (Doctoral dissertation). Available from Proquest Dissertations and Theses database. (ID: 8327366)

 

Bir kurumun veri tabanında mevcut olan doktora tezi 

McLeod, C. (2007). Changing places - resilience in children who move. (Doctoral dissertation). Erişim http://ses.library.usyd.edu.au/ handle/2123/1844

 

Sempozyum 

Resmi olarak basılmamış olan sempozyum ve konferans tutanakları için (Yıl, ay) kullanın. Basılı smpozyum ve konferans tutanakları için (yıl) kullanın. Eğer mevcut ise DOI yazın.

Hunt, S. (2007, December). Consumer expenditure and financial credit. In K.S. William (Chair), Trends in consumer behaviour. Symposium conducted at the meeting of the Reserve Bank of Australia, Sydney.

 

 

Konferans bildirileri 

Resmi olarak basılmamış olan sempozyum ve konferans tutanakları için (Yıl, ay) kullanın. Basılı smpozyum ve konferans tutanakları için (yıl) kullanın. Eğer mevcut ise DOI yazın.

Baxter, M. (2008). How do dual working parents manage without childcare? Paper presented at the 9th Australian Institute of Family Studies Conference, Perth, Australia, 23-25 March 2008.

 

 

 

 

 

 

Conference tutanakları

Walton, I. & Williams, H. (2005). Surface touching using multiple cameras. In W. Phillips, D. Popescu & P. Scheunders (Eds.), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 3708 Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 48-65). doi:10.1007/978-3-540-29032-2_9

 

Resmi olarak basılmamış olan sempozyum ve konferans tutanakları için (Yıl, ay) kullanın. Basılı smpozyum ve konferans tutanakları için (yıl) kullanın. Eğer mevcut ise DOI yazın.

 

 


Copyright © BAUM 2015