Hakkında

 


Ahi Evran Sağlık Bilimleri Dergisi

Sahibi: Prof. Dr. Musa ÖZATA

(Ahi  Evran Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Müdürü)


Dergide, Türkçe  makaleler yayımlanmaktadır.  

Dergi, Ahi Evran Üniversitesi Sağık Yüksek Okulu resmi yayın organıdır ve ulusal, hakemli, akademik bir dergidir. 

Dergi yılda İki (2) kez (Eylül ve Mart aylarında) yayımlanır.

Ayrıca, yılda bir kezden fazla olmamak kaydıyla yapılmış olan ulusal/uluslararası toplantılarda (sempozyum, kongre, konferans, vb.) sunulan sözlü bildiriler ve kültürümüzün önemli olayları, şahsiyetleri ile ilgili özel sayı yayımlanabilir. 

Dergide her sayıda bir yazarın en çok bir (1), bir yıl içerisinde de en fazla iki (2) akademik çalışmasına yer verilebilmektedir. 

Dergiye sunulan bütün makaleler kör hakemlik (çift körleme yöntemi) ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. 

Dergi online olarak yayınlanır ve değerlendirme süreci çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle yürütülür.

Bu dergide yayınlanan makaleleri okuma, kopyalama, indirme izni kullanıcılara verilmiştir. Ahi Evran Sağlık Bilimleri Dergisi erişimeaçık bir dergidir.


Copyright © BAUM 2015