Hakem Değerlendirme Formu

HAKEM DEĞERLENDİRME FORMU

 

Bildiri No ve Başlığı: ……………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Makale başlığı içerik ile uyumludur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makale Dergi İçeriği İle Uyumludur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışmanın amacı yeterince açıklanmıştır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kavramsal açıklama yeterlidir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konu günceldir ve/veya önemlidir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örneklem ve yöntem yeterlidir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgular yeterince açıklanmıştır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç ve öneriler yeterlidir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makale  dili anlaşılırdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makale  konu bütünlüğü vardır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makale  Türkçesi ile İngilizcesi uyumludur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makale, ilgili bilim dalına katkı sağlayacak niteliktedir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SONUCU

(  )    Makale kabul edilebilir

(  )   Küçük düzeltmeler yapılarak kabul edilebilir

(  )   Kabul edilemez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR (İhtiyaç halinde arka yüz ve ek sayfalar kullanılabilir)

Aşağıdaki düzenlemeler önerilir:

1.

2.

 

 

 

 

 

 

Makaleyi Değerlendiren Hakem Adı Soyadı:…………………………………………………….


Copyright © BAUM 2015