Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; bağımsız, tarafsız, çift kör hakemlik ilkelerine uygun olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan, ulusal, süreli ve açık erişimli olarak yılda üç (3) kez yayımlanır.

Derginin hedef kitlesi sağlık alanındaki tüm sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğrencilerdir.


Copyright © BAUM 2015