Değerlendirme Süreci

Değerlendirme Süreci


Dergiye ulaşan yazılar, dergi sekretaryası tarafından dergi yazım kurallarına  uygunluk açısından ön incelemeden geçirilir. Bu inceleme sonucunda işleme alınmaya uygun bulunan çalışmalar sekreterya tarafından  editöre yönlendirilir. Ardından  editör tarafından dergi yayın ilkelerine ve  amaçlarına uygunluk açısından incelemeden geçirilir.  Bu inceleme sonucunda hakem değerlendirmesine alınmaya uygun bulunan yazılar hakem ataması için alan editörlerine gönderilir. Ardından ilgili alan editörü tarafından incelemeden geçirilir.  Bu inceleme sonucunda hakem değerlendirmesine alınmaya uygun bulunan yazılar  editör tarafından belirlenen ve farklı üniversitelerden olan iki adet hakeme gönderilir. Hakemlere değerlendirme yapmaları için 30 gün süre verilir. Belirlenen sürede dönüş yapan hakemin görüşleri doğrultusunda işlemler başlatılır. Bu süre içerisinde dönüş yapmayan hakemin  yerine alan editörü tarafından yeni bir hakem atanabilir. Hakem kurulundan yayınlanabilir raporu alan makaleler yayınlanma sürecine girerler. Yayınlanma sürecinde, yayın sırası makalelerin Sağlık Bilimleri Dergisine gönderiliş tarihindeki sıraya  göre gerçekleştirilir. 

 


Copyright © BAUM 2015