Başlık Sayfası

Makalenin başlık sayfası, ana metin sayfasından ayrı olarak hazırlanmalı ve gönderilmelidir.

Başlık sayfasında, makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı yazılmalıdır.

Makalenin başlığı, makaleyi yansıtacak biçimde yazılmalı, 12 kelimeyi geçmemelidir.

Başlığın altına yazarların adı, soyadı, unvanı ve kurumları yazılmalıdır.

Tüm yazarların ORCID numarası verilmelidir.

Sorumlu yazarın adı ve iletişim bilgileri ayrıca verilmelidir.

Çıkar çatışması beyanı

Kurumsal ve finansal destek beyanı

Yazarların makaleye katkıları; Fikir ve tasarım; Problem tanımı; Veri toplama; Veri analizi; Makalenin yazımı; Son okuma; Revizyon


Copyright © BAUM 2015