Ana Metin

Ana Metin

Araştırma makalesi; Türkçe ve İngilizce başlık, özet, anahtar kelimeler, abstract, key words, giriş, amaç, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler, kaynaklar bölümlerinden oluşur.

Özet yapılandırılmamış biçimde yazılmalı, 150 kelimeyi aşmamalı, makale hakkında kısa bilgi içermelidir.

Özetin arkasından 3-5 adet anahtar kelime yazılmalı, anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com)’nden listesinden uygun biçimde seçilmelidir. 

Derleme; Güncel konularda, ulusal ve uluslar arası literatür hakkında bilgi veren görüş ve önerilerin paylaşıldığı yazılardır. Türkçe ve İngilizce başlık, özet, anahtar kelimeler, konu ile ilgili başlıklar, kaynaklar şeklinde yapılandırılır.

Olgu sunumu; Alanda önemli klinik ve saha deneyimlerinin paylaşıldığı yazılardır. Türkçe ve İngilizce başlık, özet, anahtar kelimeler, konu ile ilgili başlıklar, kaynaklar şeklinde yapılandırılır.

Editöre mektup; Alandaki herhangi bir konuya dikkat çekmek için ya da dergide yayımlanan makaleler hakkında eleştiride bulunmak ve görüş bildirmek için yazılabilir. Türkçe ve İngilizce başlık, konu ile ilgili başlıklar, kaynaklar şeklinde yapılandırılır.


Copyright © BAUM 2015