Rapor Yazımı

Rapor Yazımı


 • Rapor yazımı için; hakemlere gönderilen e-mail ekinde de yer verilen hakem değerlendirme formunun kullanılması gerekmektedir.
 • Hakem değerlendirmelerinin özellikle şu sorulara yoğunlaşması beklenmektedir;
  • Çalışma alandaki bilgi birikimine orijinal/özgün katkı sağlamakta mıdır?
  • Çalışma bilimsel açıdan güncel midir?
 • Hakem değerlendirmelerinin eleştirel ve yansız olması beklenmektedir.
 • Hakemlerden sadece metin merkezli bir değerlendirme yapmaları, yazarın/yazarların yetersizlikleri ile ilgili ifadelerden kaçınmaları beklenmektedir.
 • Hakemlerden değerlendirme kriterlerine ek olarak, değerlendirme formunun yanında yer boşluğa gerek duydukları takdirde olumsuz görüşlerini detaylandırması, gerekçelerini belirtmesi beklenmektedir.
 • Özellikle olumsuz görüş bildiren hakem, değerlendirmeleriyle yazara çalışmasının zayıf yönlerini ve ret gerekçelerini sunmalıdır.
 • Editör, hakem raporlarında yer alan yazım yanlışlarına, yazarı/yazarları yetersiz gören ifadelere, kaba yahut tahkir veya tezyif barındıran ibarelere ve bilgi hatalarına müdahale etmektedir.

Zaman

 • Bir çalışmanın değerlendirmesi için hakemlere 30 günlük süre verilmektedir.
 • Eğer hakem, çalışmayı söz konusu süre içinde değerlendiremeyecekse Editörden ek süre isteyebilir ya da Editöre zaman kısıtı nedeniyle çalışmayı değerlendiremeyeceğini bildirebilir. Böylece yazarın süre kaybına uğramasının önüne geçilebilir ve Editöre yeni hakem tayini için yeterli süre sağlanmış olur.

 


Copyright © BAUM 2015