DUYURULAR
TR Dizin

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'e kayıtlı dergiler arasına alınmıştır. 


Copyright © BAUM 2015