ANASAYFA

DERGİ HAKKINDA

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin çift kör hakemli, elektronik ortamda açık erişimli olarak yayımlanan bilimsel yayın organıdır. Dergi, 2017 yılından bu yana elektronik ortamda okuyucuya sunulmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

AMAÇ VE KAPSAM

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde; sağlık bakım, uygulama, eğitim ve yönetimine ilişkin tüm alanlarda etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, güncel ve özgün araştırmaları, derleme makaleleri, ayrıca olgu sunumu, meta analiz ve editöre mektup türündeki bilimsel çalışmalar yayımlanır.

Başlangıç Yılı: 2017

E-ISSN: 2619-9416

Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı

Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi


Copyright © BAUM 2015